Місцеві вибори 2020: виборчий кодекс про команди партій та кандидатів

Харизма і гроші, перелік попередніх заслуг і програма майбутнього «служіння» громаді – це визначальні фактори, що впливатимуть на вибір громадянами партії чи конкретного кандидата на місцевих виборах.

Меншу роль, але все ж таки відіграватиме команда відібраних і добре підготовлених прихильників партії чи кандидата. Йдеться про осіб, які забезпечуватимуть безпечний виборчий процес для цих суб’єктів виборчого процесу.

Отож, Виборчий кодекс передбачає, що організація партії, яка висунула кандидатів у депутати в єдиному багатомандатному виборчому окрузі, має право, по-перше, делегувати одного представника до обласної, міської (міста з кількістю виборців 90 тисяч і більше осіб) виборчої комісії з правом дорадчого голосу, який уповноважений представляти інтереси організації партії у виборчій комісії. Кандидатура представника організації партії у виборчій комісії затверджується керівним органом організації партії.

У інших виборчих комісіях представництво партії не передбачене.

Представник організації партії у виборчій комісії представлятиме інтереси партії виключно у відповідній виборчій комісії. Він матиме право:

1) бути присутнім на всіх засіданнях виборчої комісії під час обговорення питань, пов’язаних із виборами депутатів, та брати участь у їх обговоренні з правом дорадчого голосу;

2) отримувати до початку засідання порядок денний та матеріали до питань порядку денного, брати участь в обговоренні, вносити пропозиції щодо рішення виборчої комісії;

3) ознайомлюватися із змістом протоколів засідань виборчої комісії та її рішеннями, отримувати копії таких рішень;

4) ознайомлюватися з протоколами, телефонограмами, факсограмами та іншими офіційними повідомленнями, що надходять до виборчої комісії від територіальних виборчих комісій, у тому числі про підсумки голосування в єдиному багатомандатному та багатомандатних виборчих округах, отримувати їх копії.

По-друге, організація партії, яка висунула кандидатів у депутати в єдиному багатомандатному окрузі, може мати не більше двох уповноважених осіб у цьому окрузі та не більше двох уповноважених осіб у кожному багатомандатному окрузі. Уповноважена особа організації партії представляє відповідну організацію партії і не є самостійним суб’єктом виборчого процесу. Список уповноважених осіб організації партії з обов’язковим зазначенням відповідного виборчого округу затверджується керівним органом організації партії.

Уповноважена особа організації партії, яка не є самостійним суб’єктом виборчого процесу, має організаційно-комунікативні повноваження. Вона:

1) сприяє організації партії в її участі у виборчому процесі, в тому числі у проведенні передвиборної агітації;

2) представляє інтереси організації партії у відносинах з виборчими комісіями (крім Центральної виборчої комісії), органами державної влади, органами місцевого самоврядування, виборцями, іншими суб’єктами виборчого процесу на території відповідного виборчого округу;

3) має право брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях виборчих комісій (крім Центральної виборчої комісії) на території відповідного виборчого округу;

4) має право бути присутньою на виборчій дільниці під час голосування та на засіданні дільничної виборчої комісії під час підрахунку голосів виборців;

5) має права офіційного спостерігача від організації партії.

По-третє, у виборчому процесі можуть брати участь офіційні спостерігачі від організацій партій, які висунули виборчі списки, кандидатів у депутати в багатомандатних виборчих округах, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища.

Офіційний спостерігач від організації партії, який, згідно з кодексом є суб’єктом виборчого процесу, має право:

1) бути присутнім на засіданнях територіальної та дільничних виборчих комісій відповідного багатомандатного виборчого округу;

2) бути присутнім на зустрічах кандидатів, представників, уповноважених осіб організацій партій з виборцями, на передвиборних зборах, мітингах;

3) перебувати на виборчих дільницях під час голосування, спостерігати з будь-якої відстані за діями членів виборчої комісії, у тому числі під час видачі виборчих бюлетенів виборцям і підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці та встановлення підсумків голосування, не перешкоджаючи членам виборчої комісії фізично;

4) здійснювати фото-, відеозйомку та аудіозапис, не порушуючи при цьому таємниці голосування виборців;

5) бути присутнім під час голосування виборців за місцем їх перебування;

6) звертатися із заявою чи скаргою до виборчих комісій у межах відповідного багатомандатного округу щодо усунення порушень Виборчого кодексу в разі їх виявлення;

7) скласти акт про виявлення порушення Виборчого кодексу, що підписується ним та не менш як двома виборцями, які засвідчують факт такого порушення та подати його до відповідної виборчої комісії чи до суду;

8) вживати необхідних заходів у межах законодавства щодо припинення протиправних дій під час голосування та підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці;

9) отримувати копії протоколів та інших документів.

До речі, говорячи про представників партії, варто згадати і про так званих «разових» представників, які, діючи на підставі довіреності, виданої організацією партії, подають документи до відповідної сільської, селищної, міської (міста з кількістю виборців до 90 тисяч осіб), районної у місті, районної виборчої комісії для реєстрації кандидатів у депутати, висунутих організацією партії в багатомандатних округах та кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища. Після подачі документів для реєстрації, повноваження таких представників закінчуються.

Зазначу, що у кодексі не прописано, хто від імені партії подаватиме документи до обласної чи міської (міста з кількістю населення більше 90 тисяч осіб) виборчої комісії для реєстрації списків і кандидатів.

Кандидати в депутати, на посади голів та старост, незалежно від того чи вони висунені місцевою організацією партії чи є самовисуванцями, вправі мати довірених осіб та офіційних спостерігачів.

Кандидат у депутати обласної, міської (міста з кількістю виборців 90 тисяч і більше осіб) рад може мати не більше трьох довірених осіб; районної, міської (міст з кількістю виборців до 90 тисяч осіб), районної у місті, сільської, селищної рад – не більше двох довірених осіб; на посаду міського (міста з кількістю виборців 90 тисяч і більше осіб) голови – не більше п’яти довірених осіб; на посаду сільського, селищного, міського (міст з кількістю виборців до 90 тисяч осіб) голови, старости села, селища – не більше трьох довірених осіб.

Довірені особи кандидата сприяють кандидатам під час виборчого процесу, представляють інтереси кандидата у відносинах з виборчими комісіями, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, виборцями.

Довірена особа кандидата має право:

1) бути присутньою на засіданнях відповідної та дільничних виборчих комісій і брати в них участь з правом дорадчого голосу;

2) бути присутньою на виборчій дільниці під час голосування та на засіданні виборчої комісії під час підрахунку голосів виборців;

3) одержувати у відповідній виборчій комісії посвідчення офіційних спостерігачів від кандидата, чиї інтереси вона представляє;

4) за дорученням кандидата бути розпорядником його власного виборчого фонду;

5) одержувати копії протоколів дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів на виборчій дільниці, територіальної виборчої комісії про підсумки голосування;

6) складати акти, що підписуються особами, які виявили порушення, і виборцями – свідками порушення, та подавати їх до відповідної виборчої комісії з додержанням строків, установлених законом;

7) звертатися до відповідної виборчої комісії із заявою про усунення виявлених порушень;

8) за дорученням кандидата оскаржувати від його імені рішення, дії або бездіяльність відповідної дільничної виборчої комісії, що порушують законні права кандидата;

9) отримувати у відповідній виборчій комісії інформацію про подання або неподання до відповідної виборчої комісії примірників друкованих матеріалів передвиборної агітації та ознайомлюватися з ними;

10) реалізовувати права, передбачені кодексом для офіційного спостерігача від суб’єкта виборчого процесу.

Правда, не зрозуміло з яких причин, але кодекс не містить норми, яка б визначала повноваження офіційного спостерігача кандидатів в депутати чи на посади голів і старост (на відміну від спостерігачів партій, для яких права прописані).

Враховуючи таку законодавчу дискримінацію, раджу кандидатам реєструвати довірених осіб, оскільки з реалізацією повноважень офіційними спостерігачами виникнуть проблеми через їх відсутність в правових нормах.

Отже, можемо зробити наступні висновки.

Виборчий кодекс настільки недосконалий, що вже на етапі ознайомлення з ним стають очевидними упущення в регулюванні виборчого процесу. А що ж буде, коли суб’єкти виборчого процесу почнуть його застосовувати? Хто дасть відповіді на запитання щодо реалізації його норм на практиці? Тому, на мою думку, поки є час, його потрібно корегувати.

Робота представників партії у виборчих комісіях, уповноважених осіб та офіційних спостерігачів партії буде ефективною лише у разі попереднього розподілу повноважень і зон відповідальності. Це потрібно зробити ще перед початком виборчого процесу, щоб не допустити накладення повноважень.

Інтенсивність роботи вказаних вище осіб, необхідність оперативного та фахового реагування і належного представництва інтересів партійної організації – фактори, які змусять керівників штабів заздалегідь готувати таких осіб або залучати до участі у виборчій компанії юристів.

Якщо кандидат є висуванцем партії,, йому немає сенсу окремо подавати кандидатури спостерігачів чи довірених осіб. Партія може і повинна забезпечити їм повний супровід на виборах.

Самовисуванцям, які, звісно, не мають за спиною партійної підтримки і партійних ресурсів, надіятися можна тільки на себе  і ефективність роботи довірених осіб та офіційних спостерігачів. І вибирати їх потрібно з числа юристів, що мають досвід супроводу виборчих компаній.

Олександр Степанюк

адвокат, кандидат юридичних наук

11/03/2020