ПРИВАТНІ ДЕТЕКТИВИ СЛУЖИТИМУТЬ ЗАМОВНИКУ. ЧИ ЗАКОНУ?

13 квітня 2017 року Верховна Рада України прийняла Закон «Про приватну детективну (розшукову) діяльність». Тисячі детективів та детективних агентств, які працювали під іншими вивісками, зможуть, нарешті, легалізуватися.

Детективною діяльністю вправі займатися приватні детективи (громадяни України, які отримали в установленому законодавством порядку свідоцтво про право на заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю) і створені детективами приватні детективні підприємства (агентства).

Приватним детективом може бути громадянин України, який володіє державною мовою, має вищу юридичну освіту, пройшов спеціальну підготовку з метою здійснення приватної детективної (розшукової) діяльності чи має стаж роботи в оперативних підрозділах або органах досудового розслідування не менше трьох років та отримав у встановленому порядку свідоцтво про право на заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю.

Тобто, і вчорашній випускник юридичного вищу, який пройшов спеціальну підготовку, і досвідчений екс-працівник розвідки чи оперативних служб, на рівних можуть стати детективами. Правда, хто,  як і за якою програмою буде готувати детективів поки-що невідомо.

Контроль за дотриманням суб’єктами приватної детективної (розшукової) діяльності вимог законодавства України здійснює Національна поліція через свої територіальні органи.

Національна поліція України видаватиме за плату безстрокове свідоцтво про право на заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю (протягом десяти днів з дня подачі документів для отримання такого свідоцтва). Одночасно зі свідоцтвом заявнику видаватиметься посвідчення приватного детектива.

Крім того, громадянину, який звернувся до органів Національної поліції за свідоцтвом про право на заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю і подав відомості щодо потреби в спеціальних засобах, разом із свідоцтвом про право на заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю та посвідченням приватного детектива видається цим органом Національної поліції дозвіл на придбання, зберігання і застосування спеціальних засобів. Йдеться про пристрої вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів і балончиків, споряджених речовинами сльозогінної та дратівної дії.

Приватна детективна (розшукова) діяльність здійснюється з метою  пошуку, збирання та фіксації інформації, розшуку предметів, майна, людей та тварин, встановлення фактів та з’ясування різних обставин за замовленням клієнтів та згідно договору про надання приватних детективних (розшукових) послуг.

Дозволяється надання наступних видів приватних детективних послуг:

1) збирання, фіксування та дослідження відомостей, необхідних для розгляду справ у цивільному, господарському та адміністративному судочинстві, на договірній основі із сторонами судового процесу;

2) вивчення ринку, пошук і збір інформації із відкритих джерел з метою підготовки ділових переговорів клієнта, з’ясування фінансової платоспроможності, майнового стану та благонадійності потенційних ділових партнерів;

3) з’ясування біографічних та інших даних, що характеризують особу, стосовно окремих громадян (за їх письмової згоди) при укладенні ними трудових та інших договорів із замовником (клієнтом) приватних детективних (розшукових) послуг (зайняття в нього відповідної вакантної посади), виявлення їхніх ділових зв’язків, у тому числі із конкурентами клієнта в регіонах і за кордоном;

4) пошук осіб, місцезнаходження яких невідоме, з’ясування причин і обставин зникнення, можливостей і умов їх повернення, розшук осіб, які втратили родинні та дружні зв’язки;

5) розшук зниклого (втраченого або викраденого) майна, предметів та тварин;

6) пошук, збирання та фіксація відомостей в кримінальному провадженні на договірній основі з стороною кримінального провадження;

7) реалізація заходів по відтворенню втраченої (зниклої) інформації з питань законних прав та інтересів клієнтів;

8) пошук і збір даних, які можуть бути приводом або підставою для звернення замовником приватних детективних (розшукових) послуг до правоохоронних органів або до суду, з метою захисту законних прав та інтересів такого замовника;

9) виявлення фактів незаконного (несанкціонованого) збирання з метою використання відомостей, що становлять комерційну таємницю замовника або її розголошення, а також фактів незаконного (несанкціонованого) збирання стосовно фізичних осіб конфіденційної інформації;

10) пошук, виявлення та фіксація фактів незаконного використання прав інтелектуальної власності, що належать клієнту, а також випадків недобросовісної конкуренції;

11) пошук боржників та осіб, які ухиляються від виконання своїх договірних обов’язків, вирішення в порядку, встановленому законодавством України, питань щодо повернення боргів та виконання договірних обов’язків;

12) забезпечення захисту інформації з обмеженим доступом (комерційної, промислової, професійної таємниці) замовника приватних детективних (розшукових) послуг.

Суб’єкти приватної детективної (розшукової) діяльності можуть надавати інші детективні послуги, якщо вони не суперечать вимогам чинного законодавства України.

Приватні детективи, приватні детективні підприємства (агентства) під час здійснення приватної детективної (розшукової) діяльності мають право вчиняти будь-які дії, які не порушують гарантованих законом прав інших осіб та не заборонені законом, необхідні для належного виконання договору про надання приватних детективних послуг, зокрема відшукувати, отримувати та накопичувати потрібну інформацію всіма не забороненими законом методами, в тому числі:

1) звертатися із запитами до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, а також до фізичних осіб (за згодою таких фізичних осіб);

2) ознайомлюватися на підприємствах, в установах і організаціях з необхідними для приватної детективної (розшукової) діяльності документами та матеріалами, крім тих, що містять інформацію з обмеженим доступом;

3) проводити зовнішній огляд споруд, приміщень, інших об’єктів, доступ до яких не обмежений, а за згодою власника проводити їх внутрішній огляд;

4) проводити зовнішній огляд закритих для вільного доступу споруд, приміщень, інших об’єктів за згодою їх власників або законних користувачів, а за згодою власника проводити їх внутрішній огляд;

5) виключно за письмовою згодою власників відвідувати їхні жилі й інші приміщення та проводити їх огляд з метою здійснення приватної детективної (розшукової) діяльності інформації;

6) проводити огляд або вивчення матеріалів, предметів, документів за згодою їх власників, законних користувачів або представників власників;

7) отримувати на договірній основі письмові висновки та усні консультації фахівців та експертів з питань, що потребують спеціальних знань;

8) здійснювати зовнішнє спостереження на відкритій місцевості, в громадських місцях та  на транспорті;

9) здійснювати кіно – і фотозйомку, відео – та аудіо запис, а також застосовувати інші технічні засоби, які не спричиняють шкоду життю та здоров’ю громадян, навколишньому середовищу, у службових та інших  приміщеннях, за письмовою згодою власників цих приміщень;

10) використовувати спеціальні засоби у відповідності до цього Закону та іншого законодавства України.

11) користуватися іншими правами, передбаченими цим Законом та іншими законами.

Детективи мають право надавати правоохоронним органам допомогу щодо попередження, виявлення, припинення та розкриття злочинів, переслідування осіб, які їх скоїли, розшуку зниклих осіб, охорони громадського порядку та інші не заборонені законодавством України послуги, у тому числі на договірній основі.

Послуги детективів, вочевидь, будуть не дешевими. Успішними детективами, на нашу думку, будуть вчорашні працівники силових структур, які свій досвід підкріплюватимуть  ресурсом та можливостями служб, в який вони донедавна працювали.

Видається, що в умовах сьогодення, найбільші заробітки детективам будуть приносити послуги з пошуку та фіксації компромату (в т.ч. корупційних діянь) на людей влади.

Отож, будьмо пильними, за нами можуть спостерігати ще й приватні детективи.

 

 

Олександр Степанюк

адвокат, кандидат юридичних наук