ПЕРЕХІД ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ У ВИПАДКУ ЗМІНИ ВЛАСНИКА НЕРУХОМОГО МАЙНА, ЩО РОЗМІЩЕНЕ НА НІЙ (АБО НЕ ВСЕ ТАК «АВТОМАТИЧНО» ЯК ВВАЖАЄ ВГСУ)

          Принцип єдності або цілісності об’єкту нерухомості і земельної ділянки, на якій він знаходиться, впродовж тривалого часу по-різному врегульовувався  спеціальним законодавством України. Не будемо вдаватися до порівняльно-правового дослідження трансформації законодавства, зазначимо лише, що й судова практика довго не могла виробити  єдину позицію в питанні переходу прав на земельну ділянку у випадку зміни власника будівлі, що розміщена на ній.Читати далі

Щодо строку позовної давності для звернення до господарського суду із позовом про стягнення штрафних санкцій

Як відомо чинне законодавство України передбачає можливість суб’єктів господарювання застосовувати штрафні санкції до своїх контрагентів у випадку порушення останніми зобов’язань за договорами.

Частиною 1 ст. 230 ГК України визначено, що штрафними санкціями визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов’язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов’язання.Читати далі

Притримання майна на підставі складських свідоцтв: нюанси практики

Поряд з іпотекою та порукою банки почали використовувати такий спосіб забезпечення виконання зобов’язань за кредитними договорами, як притримання. Частиною 1 ст. 594 Цивільного кодексу України встановлено, що кредитор, який правомірно володіє річчю, що підлягає передачі боржникові або особі, вказаній боржником, у разі невиконання ним у строк зобов’язання щодо оплати цієї речі або відшкодування кредиторові пов’язаних з нею витрат та інших збитків має право притримати її у себе до виконання боржником зобов’язання.Читати далі