Agile agreement – гнучкий договір для ІТ-компаній

Теперішній світ розвивається під впливом глобалізації, формального стирання кордонів між державами та налагодження тісних та взаємовигідних співпраць, цей процес також не оминув й Україну. Особливо чітко це помітно в ІТ сегменті. Держави, які є ворогами на політичній арені, можуть стати колегами по створенні найуспішніших ІТ проектів. Також, кожна країна намагається збільшити власну економічну та промислову ефективність за рахунок міжнародних співпраць з країнами-донорами ІТ спеціалістів, якою є Україна.

Україна посідає передові місця у рейтингах, пов’язаних зі створенням ІТ- продукту та наданні ІТ- послуг. Усе завдяки тому, що наша держава вдало запозичує досвід зарубіжних країн та впроваджує його у практичній діяльності стаючи конкурентоспроможною на економічній мапі світу.

Будь-яка підприємницька діяльність потребує юридичної підтримки у тому числі ІТ бізнес. Питання з якими найбільше зустрічається такий вид діяльності: укладення договорів, оподаткування, реєстрація прав інтелектуальної власності, реєстрація авторських та суміжних прав, захист комерційної таємниці та конфіденційної інформації. Дана публікація охопить лише один сегмент, а саме договори.

Договір у сфері ІТ – домовленість сторін, а саме Замовника та Розробника, про створення програмного забезпечення, який передбачає предмет, ціну, права та обов’язки всіх суб’єктів договору, строки виконання та відповідальність за порушення умов. На сьогоднішній день одним з найпопулярніших та найбільш практичних є  Agile agreement (гнучкий договір).

Agile (гнучкий) – таку назву даний договір отримав у зв’язку зі своєю гнучкістю, тобто швидкою адаптацією до будь-який змін, які можуть стосуватись: змін у правилах ринку, змін у технології виробництва, зміни попиту на продукт, зміни вигляду та функціоналу кінцевого продукту. Метод розробки програмного забезпечення Agile починає набувати значно ширшого застосування ніж інші договори в сфері ІТ  на території України та за її межами.

Зростання важливості даного виду договору, полягає у тому, що він передбачає постійну співпрацю замовника з розробником (ФОП, інша ІТ- компанія) за методикою “Scrum”, тобто створення проекту відповідно до Беклогу (загального списку вимог характеристики продукту), шляхом поділу його на декілька часових проміжків тривалістю 1-4 тижні, Спринтів, під час яких готуються деякі частини продукту. Замовник може особисто спілкуватись з командою розробників, або через уповноважену особу, яка може конструктивно та лаконічного передати усі побажання замовника до майбутнього продукту. Спілкування проходить систематично до початку кожного спринту, для формування завдання та після його завершення для перевірки виконаної роботи та внесення редагувань і завдань на наступний спринт.

В розділі “Предмет договору” сторони одразу визначають, що завдання які стоять перед розробником, можуть змінюватись відповідно до рекомендацій замовника, та процес створення програмного забезпечення повинен відбуватись відповідно до цінностей гнучкої роботи. Також у розділі “Порядок оплати робіт” передбачається, що замовник сплачує аванс, для запуску роботи та разові платежі після кожного Спринту, тобто після отримання замовником підписаного розробником Акту здачі-приймання робіт, або у разі виявлення недоліків, замовник надсилає розробнику вмотивовану відмову.

Основні засади такої діяльності були сформовані у своєрідному Agile-маніфесті сімнадцятьма практиками у 2001 році. Вони пропагують, що:

Люди та співпраця важливіші за процеси та інструменти

Працюючий продукт важливіший за вичерпну документацію

Співпраця із замовником важливіша за обговорення умов контракту

Готовність до змін важливіша за дотримання плану

Даний договір, на відмінну від інших подібних договорів в сфері ІТ, завдяки своєму функціоналу може закріпити предметом угоди навіть саму лише ідею, а складові практичні елементи визначити вже у Беклозі проекту з урахування професійної думки кваліфікованих фахівців.

Отже, якщо ви маєте чудову ідею для ІТ стартапу і бачите у ній перспективу, проте не до кінця розумієте як за допомогою програмного забезпечення втілити її в життя з урахуванням усіх вимог та метаморфоз ринку інформаційних технологій, даний договір – це ваш варіант, оскільки основною перевагою Agile договору є його гнучкість та адаптивність до непередбачуваних змін, і постійна плідна співпраця двох сторін договору на успішний реліз продукту.

 

Віталій Назарко

 

юрист-стажер

Юридичного офісу Олександра Степанюка