ХТО ВИНЕН АБО ЧОМУ РЕЙДЕРИ ВІДБИРАЮТЬ АГРОБІЗНЕС

Проблема рейдерства в агробізнесі  стає дедалі актуальнішою. Про неї багато пишуть, створюють антирейдерські штаби, центри, проводять форуми. Але проблема не вирішується, і, очевидно, найближчим часом не вирішиться. Причин цьому багато: політичних, економічних, правових і соціальних. Я б виділив декілька основних. По-перше, неврегульованість ринку землі, по-друге, земля сьогодні лишилася чи не єдиним ресурсом в Україні, який ще можна ділити чи перерозподіляти, по-третє, корумпованість судів та виконавчої влади. І, звичайно, не слід забувати, що сільське господарство сьогодні приносить стабільні і високі доходи.

Тому тема цікава як для великих агрохолдингів, політичних сил, так і для спекулянтів, що планують перепродавати земельні ділянки після запуску ринку.Читати далі

ОРЕНДА ДЕРЖАВНОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ЗЕМЛІ В КОНТЕКСТІ СТРАТЕГІЇ КАБМІНУ

Кабінет міністрів України постановою від   07 червня 2017 року №413 (далі – постанова) затвердив Стратегію удосконалення механізму управління в сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності та розпорядження ними.

Кабмін вирішив ініціювати зміни в регулюванні використання та розпорядження землями державної власності.

Наскільки така ініціатива вписується в рамки повноважень, визначених для уряду ст. 19 Конституції та іншим законодавством – це предмет окремої публікації, а, можливо, і судових позовів.

Сьогодні можна з впевненістю стверджувати, що постанова спричинить зміни в договірних відносинах при користуванні державними землями. Такі зміни будуть мотивовані виключно інтересами держави (Держгеокадастру), що може призвести до перерозподілу державного земельного банку.Читати далі

ПІДСТАВИ І НАСЛІДКИ СПИСАННЯ БАНКОМ БЕЗНАДІЙНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ЗА КРЕДИТНИМ ДОГОВОРОМ

Останнім часом поширеною стала практика списання банками заборгованості за кредитними договорами з наступним зверненням до суду з вимогами про стягнення списаної з балансу суми заборгованості.

Наш офіс спеціалізується по питаннях стягнення в судовому порядку заборгованості за кредитним договором, звернення стягнення на предмет іпотеки та стягнень з поручителів. Попри об’ємну власну судову практику, зазначимо, що відчувається брак чіткого правового регулювання цього питання, як і однозначної судової практики.

Однак, в останніх подібних справах, нам вдалося переконати суд, що факт списання банком заборгованості, призводить до звільнення позичальника (юридичної особи) від обов’язку її повернення.  Обрана правова позиція є спірною, але вона логічна. До речі, одне із судових рішень вже набрало законної сили!!!Читати далі

НЕ ВСІ ДАЧІ МОЖУТЬ БУТИ ЖИТЛОВИМИ БУДИНКАМИ

У квітні 2015 року Кабінет Міністрів України запустив у практичну площину переведення дач і садових будинків у жилі будинки, затвердивши 29 квітня своєю постановою ПОРЯДОК переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки (далі – Порядок).

Офіційна статистика, принаймні по західному регіону України, свідчить, що процес переведення не набув масового характеру. Причин цьому декілька. По-перше, громадяни не знають про можливість змінити статус дачі; по-друге, органи місцевого самоврядування не тільки не розробили локальні документи для полегшення процедур переведення, але й не пропагують та не ініціюють такі процеси. І, по-третє, необхідність проходження владних кабінетів та долання формально-бюрократичних перепон зупиняють людей, тим більше, якщо практичної допомоги чи порад вони не отримують.Читати далі

ПРИВАТНІ ДЕТЕКТИВИ СЛУЖИТИМУТЬ ЗАМОВНИКУ. ЧИ ЗАКОНУ?

13 квітня 2017 року Верховна Рада України прийняла Закон «Про приватну детективну (розшукову) діяльність». Тисячі детективів та детективних агентств, які працювали під іншими вивісками, зможуть, нарешті, легалізуватися.

Детективною діяльністю вправі займатися приватні детективи (громадяни України, які отримали в установленому законодавством порядку свідоцтво про право на заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю) і створені детективами приватні детективні підприємства (агентства).Читати далі

Процедурні аспекти поновлення договору оренди земельної ділянки

Законодавство України  передбачає переважне право орендаря продовжити орендне використання земельної ділянки після закінчення строку дії договору оренди земельної ділянки. Для цього і орендодавець ,і орендар повинні вчинити ряд дій, що мають юридичне значення. Якщо такі дії не будуть вчинені, або будуть вчинені частково, наслідки закінчення строку дії договору можуть бути різними, в залежності від поведінки сторін договору.

Отже, оскільки відповідно до ч. 4  ст. 33 Закону України “Про оренду землі” при поновленні договору оренди землі сторони вправі змінити його умови за взаємною згодою, суди попередніх інстанцій дійшли правомірного висновку, що не досягнувши такої згоди щодо орендної плати та строку договору, адже додаткова угода так і не була підписана сторонами, позивач втратив переважне право на укладення договору оренди.

Таким чином, підстави для задоволення позову за правилами ч. ч. 1 – 5 ст. 33  Закону України “Про оренду землі” відсутні.

Що стосується поновлення договору оренди землі на підставі ч. 6 ст. 33 Закону України “Про оренду землі”, то для вказаного поновлення договору необхідна наявність таких юридичних фактів: орендар продовжує користування виділеною земельною ділянкою, орендар належно виконує свої обов’язки за договором; відсутнє письмове повідомлення орендодавця про відмову в поновленні договору оренди протягом одного місяця після закінчення строку договору оренди; сторони укладають додаткову угоду про поновлення договору оренди без рішення ради.

Таким чином, припис зазначеної вище норми пов’язує автоматичне поновлення договору з фактом відсутності заперечень орендодавця протягом одного місяця після закінчення строку договору оренди, який, в свою чергу, має підтверджуватись або фактом відсутності відповідного листа (рішення), або фактом його не надсилання.

Читати далі

ВСЮ ЗЕМЛЮ РАДАМ?..

Останнім часом перші особи держави і парламентарі почали говорити про назрілі потреби змінити земельне законодавство.

У Верховній раді України готовий до другого читання проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування з управління земельними ресурсами та посилення державного контролю за використанням і охороною земель» ( далі – проект № 4355).

Необхідність прийняття цього Закону авторами проекту обґрунтовується 1) потребою дотримання принципу повсюдності місцевого самоврядування, 2) доцільністю передачі об’єднаним територіальним громадам у комунальну власність земель державної власності, розташованих за межами населених пунктів та 3) передачі сільським, селищним, міським радам повноваження з розпорядження землями державної власності за межами населених пунктів в якості делегованих повноважень.

Суть пропонованих змін зводиться до наступного. Всі сільські, селищні, міські ради отримають право розпоряджатися державними земельними ділянками (крім тих, на яких розташовані об’єкти державної власності). Йдеться про право рад передавати у власність чи користування земельні ділянки, що знаходяться на території відповідної територіальної громади.

Читати далі

НА ЧЕРЗІ ЗМІНА РОЗМІРУ ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ ТА ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ ЗА ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

Постановою від 16 листопада 2016 року №831 Кабінет Міністрів України затвердив нову Методику нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та вніс зміни до постанови КМУ від 23.03.1995 р №213, відповідно до якої тепер проводитиметься нормативна грошова оцінка земель населених пунктів.

Мотивуючи необхідність прийняття вказаної постанови, Кабмін виходив з того, що нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення була проведена в Україні лише один раз (станом на 1 липня 1995 року).

Методичні підходи, які у 1995 році були покладені в основу Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів, втратили свою дієвість і не можуть розглядатися як такі, що відповідають актуальному земельному законодавству і, насамперед, Закону України “Про оцінку земель”, а тому не можуть слугувати повноцінною методичною основою для проведення нової грошової оцінки земель, яка відповідала б сучасним економіко-правовим умовам сільськогосподарського землекористування.Читати далі

НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА ЗЕМЛІ: НЮАНСИ ПРАВОЗАСТОСОВЧОЇ ПРАКТИКИ

 

Орендна плата за землю – одна з істотних умов договору оренди земельної ділянки. Закон України «Про оренду землі» містить всього три статті (21-23), що стосуються поняття, форми та зміни орендної плати.

Відповідно до п. 288.1 Податкового кодексу, підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки.

Читати далі

ПЕРЕХІД ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ У ВИПАДКУ ЗМІНИ ВЛАСНИКА НЕРУХОМОГО МАЙНА, ЩО РОЗМІЩЕНЕ НА НІЙ (АБО НЕ ВСЕ ТАК «АВТОМАТИЧНО» ЯК ВВАЖАЄ ВГСУ)

          Принцип єдності або цілісності об’єкту нерухомості і земельної ділянки, на якій він знаходиться, впродовж тривалого часу по-різному врегульовувався  спеціальним законодавством України. Не будемо вдаватися до порівняльно-правового дослідження трансформації законодавства, зазначимо лише, що й судова практика довго не могла виробити  єдину позицію в питанні переходу прав на земельну ділянку у випадку зміни власника будівлі, що розміщена на ній.Читати далі