Особливості національної еліти

Українська еліта за роки незалежності так і не трансформувалася у людей, що є кращими у своїй сфері. Двадцять сім років конкуруючи між собою еліта України бореться за владу. Прийшовши до влади особа чи певна група людей змінює команду, пріоритети, вектори внутрішньої і зовнішньої політики. І так кожних п’ять років. Еліта навіть не спромоглася закласти фундаментальні державницькі і консолідуючі підвалини, які, незалежно від зміни влади, завжди залишалися б стабільними і дозволяли економіці, суспільству, громадянам розвиватися. Політичні, управлінські, військові, економічні, правлячі і опозиційні, місцеві еліти постійно змінюються і запам’ятовуються, як правило, скандалами та реформами, що викликали невдоволення громадян.Читати далі

Agile agreement – гнучкий договір для ІТ-компаній

Теперішній світ розвивається під впливом глобалізації, формального стирання кордонів між державами та налагодження тісних та взаємовигідних співпраць, цей процес також не оминув й Україну. Особливо чітко це помітно в ІТ сегменті. Держави, які є ворогами на політичній арені, можуть стати колегами по створенні найуспішніших ІТ проектів. Також, кожна країна намагається збільшити власну економічну та промислову ефективність за рахунок міжнародних співпраць з країнами-донорами ІТ спеціалістів, якою є Україна.

Україна посідає передові місця у рейтингах, пов’язаних зі створенням ІТ- продукту та наданні ІТ- послуг. Усе завдяки тому, що наша держава вдало запозичує досвід зарубіжних країн та впроваджує його у практичній діяльності стаючи конкурентоспроможною на економічній мапі світу.

Будь-яка підприємницька діяльність потребує юридичної підтримки у тому числі ІТ бізнес. Питання з якими найбільше зустрічається такий вид діяльності: укладення договорів, оподаткування, реєстрація прав інтелектуальної власності, реєстрація авторських та суміжних прав, захист комерційної таємниці та конфіденційної інформації. Дана публікація охопить лише один сегмент, а саме договори.Читати далі

«Приховані трудові відносини» або коли ФОП-контрагент вважатиметься працівником?

Протягом останніх декількох років контролюючі органи, такі як Держпраці та ДФС, поширюють практику «перекваліфікації» існуючих цивільно-правових відносин (між товариством та ФОП або ж фізичною особою) у трудові із застосовуванням відповідних правових наслідків.

Коли ж цивільно-правові відносини між юридичною особою та фізичною особою-підприємцем можуть трактуватись контролюючим органом як трудові (такі що склались між роботодавцем та працівником)? Спробуймо розібратись у цьому.Читати далі

Територіальна громада і місцева рада: час змінити акценти у відносинах

Територіальні громади давно стали джерелом доходів бюджетів різних рівнів та чиновників різних мастей. В іншому статусі, за невеликими виключеннями, громади себе не проявляють. Тому в Україні й прижилася недобра традиція. І голови, і депутати місцевих рад  починають жити автономно від громади майже відразу після обрання. Нібито вони щось і роблять…

Але складається так, що громада або не відчуває ефекту від роботи обранців, або відверто невдоволена їх роботою, або через зневірення стає байдужою до результатів діяльності голови чи депутатів. Так і проходить чергова каденція «обраних». Місцева рада живе своїм життям, прописаним у регламенті, а громадяни – своїм, прописаним в Конституції, як найвища соціальна  цінність в державі.Читати далі

ОРЕНДНА ПЛАТА ЗА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ЗЕМЛІ ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ: НЕБЕЗПЕЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ

Ми можемо стати свідками ситуації, коли помилкова позиція податкового органу, закріплена у судових рішеннях, стане підставою масових перевірок суб’єктів агробізнесу з метою виявлення аналогічних порушень податкового законодавства по всій країні і наповнення бюджетів.Читати далі

Об’єднані територіальні громади – нові суб’єкти земельних правовідносин

Формування ефективного місцевого самоврядування можливе лише за умови законодавчого закріплення і реального забезпечення повноти влади відповідної громади на своїй території.

Останнім часом владні мужі знову заговорили про необхідність дотримання принципу повсюдності місцевого самоврядування, розширення повноважень органів місцевого самоврядування у галузі земельних відносин, передачу органам місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад повноважень з розпорядження землями державної власності в межах території відповідних територіальних громад і, навіть, передачу в комунальну власність державної землі.

Про бажання врегулювати юрисдикцію органів місцевого самоврядування щодо розпорядження землями державної власності свідчить низка законопроектів, підготовлених народними депутатами, урядом та Президентом України. Доводиться констатувати, що жоден з них так і не став законом.Читати далі

ВІДМОВА ВЛАСНИКА ЗЕМЛІ ВІД ПОНОВЛЕННЯ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ: ВЧИМОСЯ НА ЧУЖИХ ПОМИЛКАХ

В практиці орендних правовідносин часто трапляються ситуації, коли орендар (сільгоспвиробник) настільки непорядно поступає з власником земельної ділянки, що останній готовий розірвати договір оренди землі ще до його закінчення. Причин для невдоволення може бути багато: несплата або в неповному розмірі сплата орендної плати, погіршення якості землі, небажання орендаря вносити зміни до договору чи надавати інформацію щодо нарахувань та виплат орендної плати (в тому числі форми виплат), невиконання орендарем умов договору і тому подібне.

Але договір оренди, як правило, виписаний орендарем в  його інтересах і розірвати його чи визнати недійсним для необізнаного в юриспруденції власника вкрай важко. Тому орендодавцю залишається, хіба-що, чекати закінчення терміну дії договору.Читати далі

ПРАВДА – НЕ ЗАВЖДИ ГАРАНТІЯ ВИГРАШУ СПРАВИ У СУДІ

Судова реформа, що відбувається в Україні, багато змінила у порядку здійснення правосуддя судами господарської, адміністративної та цивільної юрисдикції. Зміни торкнулися і представництва інтересів юридичних та фізичних осіб у судах.

Для початку слід відмітити, що системний аналіз нових процесуальних кодексів, дає підстави для висновку, що для прийняття рішення по справі суду не потрібна істина. Суд виходитиме з переконливості сторін спору. При цьому суд виконуватиме функцію арбітра. Тягар доведення своєї позиції покладається на позивача і відповідача. Сторони повинні зібрати всі можливі докази і завчасно їх подати до суду. Не надав вчасно, доказ судом до уваги братися не буде. Припускаю ситуацію, коли сторона, яка, відповідно до фактичних обставин, повинна була б виграти справу, програє її лише тому, що не зможе підтвердити свою правоту доказами або не володітиме новаціями процесуального законодавства.

І тут на перший план виходить якість представництва інтересів у суді.Читати далі

ХТО ВИНЕН АБО ЧОМУ РЕЙДЕРИ ВІДБИРАЮТЬ АГРОБІЗНЕС

Проблема рейдерства в агробізнесі  стає дедалі актуальнішою. Про неї багато пишуть, створюють антирейдерські штаби, центри, проводять форуми. Але проблема не вирішується, і, очевидно, найближчим часом не вирішиться. Причин цьому багато: політичних, економічних, правових і соціальних. Я б виділив декілька основних. По-перше, неврегульованість ринку землі, по-друге, земля сьогодні лишилася чи не єдиним ресурсом в Україні, який ще можна ділити чи перерозподіляти, по-третє, корумпованість судів та виконавчої влади. І, звичайно, не слід забувати, що сільське господарство сьогодні приносить стабільні і високі доходи.

Тому тема цікава як для великих агрохолдингів, політичних сил, так і для спекулянтів, що планують перепродавати земельні ділянки після запуску ринку.Читати далі

ОРЕНДА ДЕРЖАВНОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ЗЕМЛІ В КОНТЕКСТІ СТРАТЕГІЇ КАБМІНУ

Кабінет міністрів України постановою від   07 червня 2017 року №413 (далі – постанова) затвердив Стратегію удосконалення механізму управління в сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності та розпорядження ними.

Кабмін вирішив ініціювати зміни в регулюванні використання та розпорядження землями державної власності.

Наскільки така ініціатива вписується в рамки повноважень, визначених для уряду ст. 19 Конституції та іншим законодавством – це предмет окремої публікації, а, можливо, і судових позовів.

Сьогодні можна з впевненістю стверджувати, що постанова спричинить зміни в договірних відносинах при користуванні державними землями. Такі зміни будуть мотивовані виключно інтересами держави (Держгеокадастру), що може призвести до перерозподілу державного земельного банку.Читати далі