Корпоративне право

Корпоративні спори передбачають оперування юристом приписами законодавства, положеннями установчих документів суб’єкта господарювання, судовою практикою. В цій сфері ми практикуємо:

  • представництво інтересів у спорах між учасниками юридичних осіб щодо діяльності господарюючого суб’єкта, набуття/відчуження корпоративних прав;
  • представництво інтересів у спорах між учасниками та юридичною особою щодо виходу (виключення) учасника з товариства;
  • визнання права власності на частку у статутному капіталі юридичної особи;
  • визнання недійсними договорів укладених товариством, в тому числі його учасників щодо розпорядження корпоративними правами;
  • визнання недійсними рішень загальних зборів та виконавчих органів товариства;
  • захист прав та інтересів юридичної особи, її учасників у корпоративних спорах в судах усіх інстанцій.