Кредитні спори

Кредитні спори виникають у випадку, коли боржник повністю або частково не виконує зобов’язання за кредитним договором у визначений сторонами такого договору строк. Законодавство максимально сприяє кредитору в захисті його прав. Кредитор при порушенні боржником умов договору вправі звернутися з позовом як до боржника, так і до поручителя або до обох одночасно. Кредитор може звернути стягнення на предмет іпотеки в договірному або судовому порядку. З метою мінімізації ризиків і досягнення для клієнта найбільш вигідного результату в таких спорах ми практикуємо

  • юридичний супровід боржника у спорах щодо стягнення кредитної заборгованості;
  • допомогу боржникам у пошуку оптимального варіанту вирішення спору чи досягнення компромісу;
  • запобігання неправомірному стягненню майна;
  • визнання недійсними кредитних, іпотечних договорів або ж їх окремих положень (умов), застосування наслідків недійсності правочину;
  • визнання поруки припиненою (повне або часткове);
  • розробку і реалізацію правових позицій по захисту прав боржника, поручителя, іпотекодавця;
  • звільнення поручителя, іпотекодавця від відповідальності або ж зменшення обсягу їх відповідальності;
  • зниження розмірів неустойок;
  • визнання недійними результатів прилюдних торгів з реалізації заставленого майна;
  • представництво інтересів банків (фінансових установ) в кредитних спорах та спорах, що виникають з кредитних договорів.