Територіальна громада і місцева рада: час змінити акценти у відносинах

Територіальні громади давно стали джерелом доходів бюджетів різних рівнів та чиновників різних мастей. В іншому статусі, за невеликими виключеннями, громади себе не проявляють. Тому в Україні й прижилася недобра традиція. І голови, і депутати місцевих рад  починають жити автономно від громади майже відразу після обрання. Нібито вони щось і роблять…

Але складається так, що громада або не відчуває ефекту від роботи обранців, або відверто невдоволена їх роботою, або через зневірення стає байдужою до результатів діяльності голови чи депутатів. Так і проходить чергова каденція «обраних». Місцева рада живе своїм життям, прописаним у регламенті, а громадяни – своїм, прописаним в Конституції, як найвища соціальна  цінність в державі.Читати далі

ОРЕНДНА ПЛАТА ЗА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ЗЕМЛІ ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ: НЕБЕЗПЕЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ

Ми можемо стати свідками ситуації, коли помилкова позиція податкового органу, закріплена у судових рішеннях, стане підставою масових перевірок суб’єктів агробізнесу з метою виявлення аналогічних порушень податкового законодавства по всій країні і наповнення бюджетів.Читати далі

Об’єднані територіальні громади – нові суб’єкти земельних правовідносин

Формування ефективного місцевого самоврядування можливе лише за умови законодавчого закріплення і реального забезпечення повноти влади відповідної громади на своїй території.

Останнім часом владні мужі знову заговорили про необхідність дотримання принципу повсюдності місцевого самоврядування, розширення повноважень органів місцевого самоврядування у галузі земельних відносин, передачу органам місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад повноважень з розпорядження землями державної власності в межах території відповідних територіальних громад і, навіть, передачу в комунальну власність державної землі.

Про бажання врегулювати юрисдикцію органів місцевого самоврядування щодо розпорядження землями державної власності свідчить низка законопроектів, підготовлених народними депутатами, урядом та Президентом України. Доводиться констатувати, що жоден з них так і не став законом.Читати далі

ВІДМОВА ВЛАСНИКА ЗЕМЛІ ВІД ПОНОВЛЕННЯ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ: ВЧИМОСЯ НА ЧУЖИХ ПОМИЛКАХ

В практиці орендних правовідносин часто трапляються ситуації, коли орендар (сільгоспвиробник) настільки непорядно поступає з власником земельної ділянки, що останній готовий розірвати договір оренди землі ще до його закінчення. Причин для невдоволення може бути багато: несплата або в неповному розмірі сплата орендної плати, погіршення якості землі, небажання орендаря вносити зміни до договору чи надавати інформацію щодо нарахувань та виплат орендної плати (в тому числі форми виплат), невиконання орендарем умов договору і тому подібне.

Але договір оренди, як правило, виписаний орендарем в  його інтересах і розірвати його чи визнати недійсним для необізнаного в юриспруденції власника вкрай важко. Тому орендодавцю залишається, хіба-що, чекати закінчення терміну дії договору.Читати далі

ПРАВДА – НЕ ЗАВЖДИ ГАРАНТІЯ ВИГРАШУ СПРАВИ У СУДІ

Судова реформа, що відбувається в Україні, багато змінила у порядку здійснення правосуддя судами господарської, адміністративної та цивільної юрисдикції. Зміни торкнулися і представництва інтересів юридичних та фізичних осіб у судах.

Для початку слід відмітити, що системний аналіз нових процесуальних кодексів, дає підстави для висновку, що для прийняття рішення по справі суду не потрібна істина. Суд виходитиме з переконливості сторін спору. При цьому суд виконуватиме функцію арбітра. Тягар доведення своєї позиції покладається на позивача і відповідача. Сторони повинні зібрати всі можливі докази і завчасно їх подати до суду. Не надав вчасно, доказ судом до уваги братися не буде. Припускаю ситуацію, коли сторона, яка, відповідно до фактичних обставин, повинна була б виграти справу, програє її лише тому, що не зможе підтвердити свою правоту доказами або не володітиме новаціями процесуального законодавства.

І тут на перший план виходить якість представництва інтересів у суді.Читати далі

ХТО ВИНЕН АБО ЧОМУ РЕЙДЕРИ ВІДБИРАЮТЬ АГРОБІЗНЕС

Проблема рейдерства в агробізнесі  стає дедалі актуальнішою. Про неї багато пишуть, створюють антирейдерські штаби, центри, проводять форуми. Але проблема не вирішується, і, очевидно, найближчим часом не вирішиться. Причин цьому багато: політичних, економічних, правових і соціальних. Я б виділив декілька основних. По-перше, неврегульованість ринку землі, по-друге, земля сьогодні лишилася чи не єдиним ресурсом в Україні, який ще можна ділити чи перерозподіляти, по-третє, корумпованість судів та виконавчої влади. І, звичайно, не слід забувати, що сільське господарство сьогодні приносить стабільні і високі доходи.

Тому тема цікава як для великих агрохолдингів, політичних сил, так і для спекулянтів, що планують перепродавати земельні ділянки після запуску ринку.Читати далі

ОРЕНДА ДЕРЖАВНОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ЗЕМЛІ В КОНТЕКСТІ СТРАТЕГІЇ КАБМІНУ

Кабінет міністрів України постановою від   07 червня 2017 року №413 (далі – постанова) затвердив Стратегію удосконалення механізму управління в сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності та розпорядження ними.

Кабмін вирішив ініціювати зміни в регулюванні використання та розпорядження землями державної власності.

Наскільки така ініціатива вписується в рамки повноважень, визначених для уряду ст. 19 Конституції та іншим законодавством – це предмет окремої публікації, а, можливо, і судових позовів.

Сьогодні можна з впевненістю стверджувати, що постанова спричинить зміни в договірних відносинах при користуванні державними землями. Такі зміни будуть мотивовані виключно інтересами держави (Держгеокадастру), що може призвести до перерозподілу державного земельного банку.Читати далі

ПІДСТАВИ І НАСЛІДКИ СПИСАННЯ БАНКОМ БЕЗНАДІЙНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ЗА КРЕДИТНИМ ДОГОВОРОМ

Останнім часом поширеною стала практика списання банками заборгованості за кредитними договорами з наступним зверненням до суду з вимогами про стягнення списаної з балансу суми заборгованості.

Наш офіс спеціалізується по питаннях стягнення в судовому порядку заборгованості за кредитним договором, звернення стягнення на предмет іпотеки та стягнень з поручителів. Попри об’ємну власну судову практику, зазначимо, що відчувається брак чіткого правового регулювання цього питання, як і однозначної судової практики.

Однак, в останніх подібних справах, нам вдалося переконати суд, що факт списання банком заборгованості, призводить до звільнення позичальника (юридичної особи) від обов’язку її повернення.  Обрана правова позиція є спірною, але вона логічна. До речі, одне із судових рішень вже набрало законної сили!!!Читати далі

НЕ ВСІ ДАЧІ МОЖУТЬ БУТИ ЖИТЛОВИМИ БУДИНКАМИ

У квітні 2015 року Кабінет Міністрів України запустив у практичну площину переведення дач і садових будинків у жилі будинки, затвердивши 29 квітня своєю постановою ПОРЯДОК переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки (далі – Порядок).

Офіційна статистика, принаймні по західному регіону України, свідчить, що процес переведення не набув масового характеру. Причин цьому декілька. По-перше, громадяни не знають про можливість змінити статус дачі; по-друге, органи місцевого самоврядування не тільки не розробили локальні документи для полегшення процедур переведення, але й не пропагують та не ініціюють такі процеси. І, по-третє, необхідність проходження владних кабінетів та долання формально-бюрократичних перепон зупиняють людей, тим більше, якщо практичної допомоги чи порад вони не отримують.Читати далі

ПРИВАТНІ ДЕТЕКТИВИ СЛУЖИТИМУТЬ ЗАМОВНИКУ. ЧИ ЗАКОНУ?

13 квітня 2017 року Верховна Рада України прийняла Закон «Про приватну детективну (розшукову) діяльність». Тисячі детективів та детективних агентств, які працювали під іншими вивісками, зможуть, нарешті, легалізуватися.

Детективною діяльністю вправі займатися приватні детективи (громадяни України, які отримали в установленому законодавством порядку свідоцтво про право на заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю) і створені детективами приватні детективні підприємства (агентства).Читати далі