ВСЮ ЗЕМЛЮ РАДАМ?..

Останнім часом перші особи держави і парламентарі почали говорити про назрілі потреби змінити земельне законодавство.

У Верховній раді України готовий до другого читання проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування з управління земельними ресурсами та посилення державного контролю за використанням і охороною земель» ( далі – проект № 4355).

Необхідність прийняття цього Закону авторами проекту обґрунтовується 1) потребою дотримання принципу повсюдності місцевого самоврядування, 2) доцільністю передачі об’єднаним територіальним громадам у комунальну власність земель державної власності, розташованих за межами населених пунктів та 3) передачі сільським, селищним, міським радам повноваження з розпорядження землями державної власності за межами населених пунктів в якості делегованих повноважень.

Суть пропонованих змін зводиться до наступного. Всі сільські, селищні, міські ради отримають право розпоряджатися державними земельними ділянками (крім тих, на яких розташовані об’єкти державної власності). Йдеться про право рад передавати у власність чи користування земельні ділянки, що знаходяться на території відповідної територіальної громади.

Читати далі

НА ЧЕРЗІ ЗМІНА РОЗМІРУ ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ ТА ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ ЗА ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

Постановою від 16 листопада 2016 року №831 Кабінет Міністрів України затвердив нову Методику нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та вніс зміни до постанови КМУ від 23.03.1995 р №213, відповідно до якої тепер проводитиметься нормативна грошова оцінка земель населених пунктів.

Мотивуючи необхідність прийняття вказаної постанови, Кабмін виходив з того, що нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення була проведена в Україні лише один раз (станом на 1 липня 1995 року).

Методичні підходи, які у 1995 році були покладені в основу Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів, втратили свою дієвість і не можуть розглядатися як такі, що відповідають актуальному земельному законодавству і, насамперед, Закону України “Про оцінку земель”, а тому не можуть слугувати повноцінною методичною основою для проведення нової грошової оцінки земель, яка відповідала б сучасним економіко-правовим умовам сільськогосподарського землекористування.Читати далі

НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА ЗЕМЛІ: НЮАНСИ ПРАВОЗАСТОСОВЧОЇ ПРАКТИКИ

 

Орендна плата за землю – одна з істотних умов договору оренди земельної ділянки. Закон України «Про оренду землі» містить всього три статті (21-23), що стосуються поняття, форми та зміни орендної плати.

Відповідно до п. 288.1 Податкового кодексу, підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки.

Читати далі

ПЕРЕХІД ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ У ВИПАДКУ ЗМІНИ ВЛАСНИКА НЕРУХОМОГО МАЙНА, ЩО РОЗМІЩЕНЕ НА НІЙ (АБО НЕ ВСЕ ТАК «АВТОМАТИЧНО» ЯК ВВАЖАЄ ВГСУ)

          Принцип єдності або цілісності об’єкту нерухомості і земельної ділянки, на якій він знаходиться, впродовж тривалого часу по-різному врегульовувався  спеціальним законодавством України. Не будемо вдаватися до порівняльно-правового дослідження трансформації законодавства, зазначимо лише, що й судова практика довго не могла виробити  єдину позицію в питанні переходу прав на земельну ділянку у випадку зміни власника будівлі, що розміщена на ній.Читати далі

Щодо строку позовної давності для звернення до господарського суду із позовом про стягнення штрафних санкцій

Як відомо чинне законодавство України передбачає можливість суб’єктів господарювання застосовувати штрафні санкції до своїх контрагентів у випадку порушення останніми зобов’язань за договорами.

Частиною 1 ст. 230 ГК України визначено, що штрафними санкціями визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов’язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов’язання.Читати далі

Притримання майна на підставі складських свідоцтв: нюанси практики

Поряд з іпотекою та порукою банки почали використовувати такий спосіб забезпечення виконання зобов’язань за кредитними договорами, як притримання. Частиною 1 ст. 594 Цивільного кодексу України встановлено, що кредитор, який правомірно володіє річчю, що підлягає передачі боржникові або особі, вказаній боржником, у разі невиконання ним у строк зобов’язання щодо оплати цієї речі або відшкодування кредиторові пов’язаних з нею витрат та інших збитків має право притримати її у себе до виконання боржником зобов’язання.Читати далі

Спрощена система оподаткування: зміни невідворотні?…

          Днями Міністерство фінансів України на своєму сайті розмістило проект чергових змін до Податкового кодексу України. Метою пропонованих змін Мінфін називає бажання удосконалити податкову систему задля зменшення тиску на бізнес, створення умов для його розвитку.

          Передбачаються зміни в порядку адміністрування податків, правах та обов’язках платників податків та контролюючих органів, підставах і порядку проведення перевірок, сплаті податку на прибуток, на додану вартість та ряду інших податків.

Читати далі

Податок на нерухоме майно: час сплати минув…

          28 серпня 2016 року закінчився термін для сплати податку на нерухомість за 2015 рік фізичними особами – власниками житлових та нежитлових будівель. Парадоксально, але більшість громадян, які підпадають під ознаки платників цього податку навіть не знають, що вони повинні сплатити податок.  А даремно… Фіскальний інтерес органів місцевого самоврядування (а це місцевий податок), не дивлячись на певну пасивність державної фіскальної служби, яка адмініструє податок, рано чи пізно буде захищений.Читати далі

Участь в загальних зборах товариства учасника, який подарував свою частку іншій особі: проблеми визначення кворуму

          В справі з категорії «рейдерських» ми зустрілися з ситуацією, коли учасники товариства, попередньо подарувавши свої частки одній особі, видали довіреність цій же особі, якою уповноважили особу представляти інтереси в товаристві, діяти від їх імені та в їх інтересах при відчуження і розпорядженні належними їм частками. Ініціатори зборів, маючи на меті якнайшвидше перерозподілити частки щоб здобути контроль над товариством, врахували їх частки (голоси) під час голосування, в якому брав участь їх єдиний представник.Читати далі

Небезпечні тенденції судових рішень при зверненні стягнення на земельні ділянки сільськогосподарського призначення

 

Аналіз сучасної судової практики дає підстави говорити про формування судами нової  позиції щодо можливості звернення стягнення на предмет іпотеки шляхом визнання права власності на земельну ділянку сільськогосподарського призначення за банками.

Так, господарський суд міста Києва задоволив позовні вимоги про звернення стягнення на предмет іпотеки шляхом визнання права власності на земельні ділянки, цільове призначення яких – ведення сільського господарства.Читати далі